Min Side - DNTs medlems- og kundeportal

08 Mar 2021 13:20291

Min Side er Det Norske Travselskap sin medlems- og kundeportal. Her får våre medlemmer, aktive utøvere, oppdrettere og hesteeiere tilgang til en rekke tjenester og digitale verktøy.

Ønsker du tilgang til Min Side? Ta kontakt med oss post@travsport.no eller 22 95 60 00, og vi vil hjelpe deg med brukertilgang.
Min Side er tilgjengelig via vår hjemmeside www.travsport.no

Les mer